ประกาศ : 
บาคาร่าออนไลน์ เราพร้อมให้บริการทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบฝาก-ถอนอัตโนมัติ รวดเร็ว ปลอดภัย 100%
LOGO-nimglogoo
โปรโมชั่น
ทดลองเล่น
LOGO-n
บทความ
ติดต่อเรา
BANNER
การเงิน

ความเชื่อเรื่องการเงินของภูมิภาคเอเชีย

       ความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องต่าง ๆ อย่างแรงกล้าถือเป็นวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคที่แข็งแรงและเด่นชัด ในภูมิภาคเอเชีย เมื่อศึกษาย้อนกลับไปยังอดีต ในห้วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยขาดเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาที่เข้ามาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนให้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ โดยความเชื่อเหล่านั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วน ทั้งยังส่งต่อสืบทอดต่อ ๆ  กันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมกันดังที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน ซึ่งความเชื่อที่โด่งดังเหล่านั้นมักเป็นเรื่องที่ส่งผลเกี่ยวกับ การเงิน การงาน อำนาจ สุขภาพ ความรัก เรื่องอันเป็นมงคล และเรื่องอวมงคล เป็นต้น โดยบทความนี้จะมานำเสนอความเชื่อเรื่อง การเงิน ที่โด่งดังในภูมิภาคเอเชีย

เทพเจ้าแห่งการเงินในวัฒนธรรมจีน


  1. เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (財神) เทพเจ้าแห่งการเงินและโชคลาภ

เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (財神) เทพเจ้าที่ผู้สืบเชื้อสายจีน หรือมีความเชื่อเรื่องโชคลาภและการเงินใน

วัฒนธรรมจีนคุ้นเคยชื่อกันเป็นอย่างดี ท่านคือเทพเจ้าที่ให้คุณในด้าน การเงิน และโชคลาภ สำหรับผู้ที่มีความเชื่อ หรือมีคุ้นเคยกับวัฒนธรรมจีนจะรู้จักกันในนามเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในช่วงของตรุษจีน ที่มีการก้าวเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เพราะจะเป็นเทพเจ้าองค์แรกที่ได้รับการบูชา กราบไหว้ โดยคำว่า ไฉ่ หรือ ไฉ มีความหมายว่าทรัพย์สิน ส่วน สิ่งเอี้ย หรือ สินเอี้ย หมายถึง เทพเจ้า โดยเทพที่ได้รับการนับถือว่าเป็น ไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าแห่งการเงินและโชคลาภมีด้วยกันหลายองค์ แต่องค์ที่ได้รับการบูชามากที่สุด คือ ฟ่านหลี่ (范蠡) และปี่กัน (比干) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นขุนนางตงฉินที่เปี่ยมความสามารถในยุคสมัยของตน  

การบูชาเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (財神) เทพเจ้าแห่งการเงินและโชคลาภนั้นเป็นที่นิยมในหลายประเทศ

ของภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน, ไต้หวัน, ทิเบต, ฮ่องกง, อินเดีย, ไทย, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น  

       การบูชาเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (財神) เทพเจ้าแห่งการเงินและโชคลาภ จะทำในช่วงของวันตรุษจีน โดยทำการตั้งโต๊ะบูชาไฉ่สิ่งเอี้ย โดยการหันหน้าไปทิศต่าง ๆ ที่เชื่อว่าไฉ่สิ่งเอี้ยจะเสด็จลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยเวลาที่จะทำการบูชา คือ 23.00–01.00 น. ของวันตรุษจีน การบูชามักจะทำที่ดาดฟ้าบ้านหรือหลังคาบ้าน หรือระเบียงบ้านชั้นสองหรือสาม หรือหน้าบ้านก็ได้ ซึ่งของที่ทำการบูชาจะใช้เป็นของหวาน เช่น ผลไม้, อาหารเจ, บัวลอย, สาคู หรือของรับประทานต่าง ๆ ที่มีสีสันสดใส แต่ไม่ใช้ของคาวหรือเนื้อสัตว์ พร้อมกับนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น สมุดบัญชีธนาคาร, เช็ค หรือกระเป๋าเงิน มาตั้งวางไว้ด้วย เป็นต้น หลังจากนั้นเมื่อธูปที่ใช้บูชาใกล้มอดให้รีบนำเข้าบ้าน และปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อให้ควันธูปที่เหลือนั้นตลบอบอวลอยู่ภายในบ้าน เชื่อว่าเป็นการอัญเชิญไฉ่สิ่งเอี้ยเข้ามาประทับในบ้านเพื่อประทานโชคลาภและช่วยทำให้การเงินดียิ่งขึ้น


  1. เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว (福祿壽) เทพเจ้าแห่งมงคล 3 ประการ

เทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว เป็นตัวแทนความมงคล 3 ประการ ประกอบด้วยเทพเจ้า 3 องค์ คือ ฮก (

หรือฝู ในภาษาจีนกลาง, ลก () หรือลู่ ในภาษาจีนกลาง และองค์สุดท้าย ซิ่ว (寿) หรือโซ่ว ในภาษาจีนกลาง โดยเป็นตัวแทนแห่ง ความสุขจากการสมปรารถนา, ความเจริญรุ่งเรือง และมีอายุมั่นขวัญยืน ตามลำดับ ซึ่งมีความเชื่อเมื่อบูชาจะส่งผลแห่งความเป็นมงคลทั้งมวลซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเงินด้วยเช่นกัน ในความเชื่อร่วมภูมิภาค ซึ่งฮก ลก ซิ่ว มักปรากฏเป็นรูปปั้นหลากหลายขนาด

ซึ่งการบูชาฮก ลก ซิ่ว นั้นมีหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ไม่บูชาเฉพาะองค์ใด องค์หนึ่ง, หันหน้ารูปปั้นเข้าสู่ตัวบ้าน และใช้ขนมหวานหรือเหล้าหวานในการบูชา จึงจะให้ผลเป็นมงคลดังกล่าว โดยมีข้อห้ามในการตั้ง ซึ่งห้ามตั้งสักการะในห้องนอน ตั้งแยกไม่ร่วมโต๊ะกับสิ่งอื่น สำหรับทิศมงคลที่เหมาะสมแก่การตั้งบูชา คือทิศใต้ ส่งเสริมด้านค้าขาย การเงิน ให้มีโชคลาภอยู่เสมอ, ทิศเหนือ ส่งเสริมอำนาจวาสนา ให้เปี่ยมบารมี และทิศตะวันออก ส่งเสริมอายุขัยให้ยืนยาว ปราศจากโรคภัย


  1. พระแม่ลักษมี เทพีแห่งการเงินอันมั่งคั่ง และความรักอันบริบูรณ์

พระแม่ลักษมี เป็นเทพีในความเชื่อของฮินดู เป็นตัวแทนแห่ง การเงิน บริบูรณ์, ความงามอันเลิศ

ล้ำและความอุดมสมบูณ์ จะประทานพรให้แก่คนดีที่ทำการสักการะบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ โดยพระองค์จะบันดาลในเรื่องการค้าขาย การเงิน ความรัก และการเจรจา เทพีลักษมีจะปรากฎกายในรูปลักษณ์ที่ดีพร้อมทั้ง กริยา วาจา และเมตตา ให้การอุปถัมภ์สตรีไม่เกี่ยงชนชั้น

       การบูชาเทพีลักษมีจะใช้สิ่งสักการะเป็น ดอกบัวสีชมพู, น้ำอ้อย, นม, ผลไม้รสอ่อน เครื่องหอม และกำยาน  เป็นต้น สิ่งต้องห้ามสำหรับของภวายจะเป็นเนื้อสัตว์ ใช้ธูปทั้งสิ้น 9 ดอก ในการสวดภาวนา มีคาถาบูชาดังต่อไปนี้  โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ หากสวดภาวนาอย่างเป็นประจำเชื่อกันว่าพระองค์จะส่งเสริมให้การเงิน และความรักที่รุ่งเรือง

ทางเข้าเล่น lucabet และ บาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เล่นได้พบกับความสนุกของเกมออนไลน์ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เล่นง่าย ได้เงินจริง ฟรีเครดิต มีโปรโมชั่นมากมาย สมัครเลย!

#แท็กที่เกี่ยวข้อง
45
44
43
42
41
40
39
38
37
35
35
34
33
32
31
1
img-4-768x576
img-3
img-2-768x576
img-1-768x576
imgbaccarat-game (1)
imggame-768x422
imgbaccarat-game-1-768x543
imgcasino-1-768x543
imglucabet
imgcasino-game
img3-768x768
img2-768x768
imgcasino-768x485
imgbaccarat-game
imgonline-game-768x512
imgbaccarat-2-768x432
imgonline-gambling-768x512
imggambling-baccarat-768x512
imggambling-mobile-768x512
imgonline-game-768x511
imgcasino-baccarat-768x512
imgcasino-768x512
imggambling-768x512
imgbaccarat-1-768x512
imgbaccarat-768x512
imgbaccarat-768x512
img60
img1-768x768
imgbaccarat-game
179
178
177
176
174
173
172
171
170
165
164
163
162
161
16o
158
157
156
155
153
152
154
151
150
149
148
146
147
145
144
143
142
141
139
138
136
137
140
135
134-2
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
109
110
108
106
105
104
103
102
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
68
67
66
65
64
69
101
61
62
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
47
48
46
175
159
121
107
83
63
169
168
167
166
LOGO-n
ระบบที่รองรับ
ICON_IOS & ANDROID
ทำรายการฝาก-ถอน ภายใน 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
ICON_BANK
Copyright © 2021 Supported by
xgambet